Ανάπτυξη ακινήτων

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων υψηλών απαιτήσεων και αισθητικής.

Συγκεκριμένα, προχωρά σε ανάπτυξη ακινήτων είτε μέσω της αγοράς οικοπέδων είτε με την επί αντιπαροχή δόμησή τους.

Οι μηχανικοί της εταιρείας έχουν την πλήρη ευθύνη για το κάθε έργο από το σχεδιασμό μέχρι την αποπεράτωση και παράδοσή του στον αγοραστή εντός του προκαθορισμένου χρόνου.