Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Έχοντας πολυετή εμπειρία στο χώρο των κατασκευών και του real estate, η εταιρεία παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στους ενδιαφερόμενους.

Ειδικότερα, παρέχονται συμβουλές σε θέματα αγοράς οικοπέδου ή ακινήτου, επενδυτικών ευκαιριών, εμπορικής αξιοποίησης, επιλογής κατασκευαστικών υλικών αλλά και πολεοδομικά και νομικά ζητήματα.