Ύδρευση / Θέρμανση

Αποκλειστική χρήση σωλήνων χαλκού - χωρίς κολλήσεις - για τα δίκτυα ύδρευσης και θέρμανσης - οι οποίοι εγγυώνται και τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής (>50 χρόνια) σε σχέση με σωλήνες πολυαιθυλενίου ή κράματος αλουμινίου.

Θερμαντικά σώματα πάνελ Φινλανδικής προέλευσης και ανοξείδωτα θερμαντικά σώματα ιταλικής προέλευσης σε όλα τα μπάνια και λουτρά. Χρήση ηλιακών συλλεκτών στις οροφές σε συνδυασμό με Boiler τριπλής ενέργειας.