Σύστημα συναγερμού

Μαγνητικές επαφές σε όλα τα ανοίγματα, τόσο στα κουφώματα όσο και στα ρολά, και ανιχνευτές κίνησης (ραντάρ) όπου απαιτείται.

Η εγκατάσταση είναι ενσύρματη ωστόσο δεν υπάρχουν εμφανής καλωδιώσεις ενώ οι επαφές των κουφωμάτων βρίσκονται στο εσωτερικό τους.

Πληκτρολόγιο ελέγχου σε κάθε όροφο.