Μέσα από το πρίσμα των αναγκών και επιθυμιών μιας οικογένειας, σε κάθε έργο και για κάθε απόφαση σκεφτόμαστε και ενεργούμε όχι μόνο από τη σκοπιά του μηχανικού, αλλά και του ιδιοκτήτη. Στόχος μας η παράδοση μιας ποιοτικά και τεχνικά άρτιας κατασκευής που ικανοποιεί κάθε σύγχρονη απαίτηση.

Φιλοσοφία

Η σύγχρονη κατοικία οφείλει να εξυπηρετεί τις κοινές αλλά και τις αυτοτελείς ανάγκες των προσώπων της οικογένειας. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει ανοιχτούς, ενιαίους χώρους συνεύρεσης, χωρίς περιττά δομικά στοιχεία αλλά και προσωπικούς χώρους για κάθε άτομο, όπου θα μπορεί να αποσυρθεί, να δουλέψει, να ησυχάσει. Περιλαμβάνει επίσης χώρους διασκέδασης - συγκέντρωσης (playroom) χωρίς την όχληση της λοιπής οικογένειας, αλλά και βοηθητικούς χώρους.

Πέραν της λειτουργικότητας, η αισθητική και η εφαρμογή των κανόνων της σύγχρονης αρχιτεκτονικής είναι ισοδύναμα σημαντικές. Η ύπαρξη νέων υλικών και τεχνολογιών δημιουργεί ευκολίες, αυτοματισμούς, δίνει τη δυνατότητα εκμετάλλευσης φυσικών πηγών ενέργειας, αλλά ταυτόχρονα διαφοροποιεί την εικόνα και την αισθητική. Η χρήση λιτής γεωμετρίας, οι διαφορετικοί χρωματικοί τόνοι των ανισόπεδων επιφανειών και ο συνδυασμός διαφορετικών υλικών όπως το ανεπίχριστο σκυρόδεμα, το ανοξείδωτο μέταλλο και το κρύσταλλο αποτελούν αντιπροσωπευτικά αρχιτεκτονικά στοιχεία των έργων της εταιρείας.

Η υλοποίηση της νεωτερικής αυτής αρχιτεκτονικής έκφρασης γίνεται με την προσεκτική επιλογή υλικών και συνεργατών, την καθημερινή παρουσία των μηχανικών της εταιρείας στα κατά τόπους εργοτάξια για το συντονισμό του προσωπικού και την αδιάλειπτη επίβλεψη της εξέλιξης των έργων. Γι’ αυτό και στη 10ετή της διαδρομή το όνομα της εταιρείας είναι συνυφασμένο με τη φερεγγυότητα, τη συνέπεια, αλλά και τη συνέχεια.