Πρόσωπα

Μια ομάδα μηχανικών ηγείται ενός συνόλου αξιόλογων και έμπειρων συνεργατών.

Οι προσεκτικές επιλογές συνεργατών – μηχανολόγων, σχεδιαστών, προμηθευτών, τεχνιτών – , σταθερές στο πέρασμα των χρόνων, μας επιτρέπουν να οικοδομούμε μαζί τους σχέσεις εμπιστοσύνης.

Μουρίκης Ιωάννης

Μουρίκης Ιωάννης

Γεννήθηκε το 1946. Απόφοιτος της σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Ίδρυσε την Μουρίκης Α.Ε. το 2000.

Μουρίκης Χρήστος

Μουρίκης Χρήστος

Γεννήθηκε το 1977. Απόφοιτος της σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ΜΒΑ από το Rotterdam School of Management, Erasmus University. Δραστηριοποιείται στην επίχείρηση από το 2002.

Ζευγώλης Νικόλαος

Ζευγώλης Νικόλαος

Γεννήθηκε το 1971. Απόφοιτος της σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Δραστηριοποιείται στην επιχείρηση από το 2000.

Αναγνωσταρά Σοφία

Αναγνωσταρά Σοφία

Γεννήθηκε το 1978. Απόφοιτος της σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Δραστηριοποιείται στην επιχείρηση από το 2004.